banner wix dutch.jpg

Your vote would allow us to receive the necessary budget to organize the 888 Exhibition. This Exhibition, where a few amazing artists present their art works addressing sustainability issues, has already been successfully organized once last year. We want to do it again, bigger, better and even more intriguing. Help us blow your mind!

 

All West residents can vote on the ideas they would like to see come to life in their area from 12:00pm of 16 November 2020 till 12:00pm of 14 December 2020.

You will receive (or have received) a mail from the Amsterdam West stadsdeel with all the information required to cast your vote. 

Do not miss this opportunity to decide for your neighbourhood. 

Choose your language

 
 

Do you want to learn more about the West Begroot  project of Amsterdam West? 

 

Amsterdam West residents, we need you! 

You can decide how 300,000 euros will be invested in Amsterdam West.

 

District Ams’ West thinks it is important for its residents to take part in choosing plans which are sponsored by the municipality. Because you know what your neighbourhood and surroundings really need. 

Thanks to West Budgets, the residents of Westerpark, Bos & Lommer, Oud-West and De Baarsjes were able to send their plans which could improve the quality of life in their and your neighbourhood.

This voting process is very important; it exercises our democratic rights to spend the money of our own taxes. Especially these days, when budgets are tighter, communities are less connected, and our environment is in jeopardy. Therefore, more than ever, we need you to support the projects which can make the necessary changes to a better future for all of us. 

The city’s suggestions for this year’s project topics are Green & Sustainability, Poverty & Loneliness Reduction, and Arts & Culture

So how do we fit into this?

Sapient is a project oriented social business, localized in your neighbourhood, tackling sustainable development goals through different projects. We are a team of enthusiastic and inspired individuals with a common passion for creating a better future. The first step to do so is to create awareness towards the issues we are currently facing.

 

 

A doni të mësoni më shumë për projektit West Begroot (Buxhetet Perëndimore) të Amsterdam West?

Banorë të Amsterdam West, ne kemi nevojë për ju! Ju mund të vendosni se si 300,000 euro do të investohen në Amsterdam West.

West Amsternam ’West mendon se është e rëndësishme që banorët e saj të marrin pjesë në zgjedhjen e planeve që sponsorizohen nga komuna. Sepse ju e dini se çfarë ju nevojitet në të vërtetë lagjja dhe rrethina juaj.

 

Falë Buxhetit të Perëndimit, banorët e Westerpark, Bos & Lommer, Oud-West dhe De Baarsjes ishin në gjendje të dërgojnë planet e tyre të cilat mund të përmirësojnë cilësinë e jetës në lagjen e tyre dhe tuaj.

 

Ky proces i votimit është shumë i rëndësishëm; ai ushtron të drejtat tona demokratike për të shpenzuar paratë e taksave tona. Sidomos këto ditë, kur buxhetet janë më të ngushta, komunitetet janë më pak të lidhura dhe ambienti ynë është në rrezik. Prandaj, më shumë se kurrë, kemi nevojë që ju të mbështesni projektet të cilat mund të bëjnë ndryshimet e nevojshme për një të ardhme më të mirë për të gjithë ne.

Sugjerimet e qytetit për temat e projektit të këtij viti janë jeshile & Qëndrueshmëria, Varfëria & Reduktimi i Vetmisë dhe Artet dhe Kultura

 

Atëherë, si mund të përshtatemi në këtë?

Sapient është një biznes social i orientuar drejt një projekti, i lokalizuar në lagjen tuaj, duke trajtuar qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm përmes projekteve të ndryshme. Ne jemi një ekip individësh entuziastë dhe të frymëzuar me një pasion të përbashkët për krijimin e një të ardhme më të mirë. Hapi i parë për ta bërë këtë është krijimi i vetëdijes ndaj çështjeve me të cilat përballemi aktualisht.

 

Vota juaj do të na lejojë të marrim buxhetin e nevojshëm për të organizuar Ekspozitën 888. Kjo Ekspozitë, ku disa artistë të mahnitshëm paraqesin veprat e tyre artistike që adresojnë çështje të qëndrueshmërisë, tashmë është organizuar me sukses një herë vitin e kaluar. Ne duam ta bëjmë përsëri, më të mëdha, më të mira dhe akoma më intriguese. Na ndihmoni të fryjmë mendjen tuaj!

 

Të gjithë banorët mund të votojnë për idetë që ata do të dëshironin të shohin të vijnë në jetë në zonën e tyre nga 12:00 pasdite e 16 nëntorit 2020 deri në orën 12:00 të datës 14 dhjetor 2020. Ju do të merrni (ose keni marrë) një email nga stadsdeel West Amsterdam me të gjitha informacionet e kërkuara për të hedhur votën tuaj.

Mos e humbni këtë mundësi për të vendosur për lagjen tuaj.

Merrni masa tani !!!

 

هل تريد معرفة المزيد عن مشروع "ويست بغروت" (الميزانية الغربية)؟

سكان غرب أمستردام، نحن بحاجة إليكم! يمكنك أن تقرر كيف سيتم استثمار 300000 يورو في أمستردام الغربية.

تعتقد منطقة أمستردام الغربية أنه من المهم أن يشارك سكانها في اختيار الخطط التي ترعاها البلدية لأنهم يعرفون ما يحتاجه حيهم.

 

بفضل المزانية الغربية، تمكن سكان Westerpark و  Bos&Lommer  و Oud-West و De Baarsjes من إرسال مشارعهم التي يمكن أن تحسن نوعية الحياة في منطقتهم وفي منطقتك.

 

التصويت مهم جدا. يمكننا من أن نمارس حقوقنا الديمقراطية في إنفاق أموال ضرائبنا. خاصة في هذه الأيام ، عندما تكون الميزانيات ضيقة ، تكون المجتمعات أقل ارتباطًا ، وبيئتنا في خطر. لذلك ، أكثر من أي وقت مضى ، نحتاج منك لدعم المشاريع التي يمكنها إجراء التغييرات اللازمة لمستقبل أفضل لنا جميعًا.

 

اقتراحات المدينة لموضوعات مشروع هذا العام هي البيئة والاستدامة ، تخفيف الفقر والشعور بالوحدة ، والفنون والثقافة

 

إذن كيف ننتمي في هذه العملية؟

Sapient هي شركة اجتماعية مقرها في أمستردام الغربية موجهة نحو أربعة مشاريع التنمية المستدامة. نحن أشخاص متحمسين و لدينا شغف مشترك لخلق مستقبل أفضل. الخطوة الأولى للقيام بذلك هي خلق الوعي تجاه القضايا التي نواجهها حاليًا.

 

سيتيح لنا تصويتك الحصول على الميزانية اللازمة لتنظيم معرض 888. هذا المعرض ، حيث يقدم عدد من الفنانين الرائعين أعمالهم الفنية التي تشكل قضايا الاستدامة ، تم تنظيمه بنجاح في العام الماضي. نريد أن نفعل ذلك مرة أخرى ، أكبر وأفضل. ساعدنا في إبهارك!

 

يمكن لجميع المقيمين التصويت على المشاريع التي يرغبون في رؤيتها في منطقتهم من الساعة 12:00 ظهرًا في 16 نوفمبر 2020 حتى الساعة 12:00 ظهرًا في 14 ديسمبر 2020. ستتلقى (أو تلقيت) بريدًا من إمستيردام الغربية stadsdeel مع جميع المعلومات المطلوبة للإدلاء بصوتك.

لا تفوت هذه الفرصة.

تصرف الان !!!

 

Искате да научите повече за проекта за западен Амстердам, West Begroot (Западен бюджет)?

Жители на Амстердам Запад, разчитаме на вас! Вие решавате как 300,000 ще да бъдат инвестирани в район Амстердам Запад.

За район Амстердам Запад е важно жителите да участват в избора на проекти финансирани от общината защото вие най-добре знаете от какво се нуждае вашият квартал. 

Благодарение на West Begroot (Западен бюджет), жителите на Westerpark, Bos & Lommer, Oud-West и De Baarsjes изпратиха техните проекти, които биха могли да подобрят качеството на живот както в техния, така и във вашия квартал.

Гласуването е важен процес – то дава възможност чрез демократичните си права да решите как да бъдат похарчени парите от вашите данъци, особено в наши дни, когато бюджетите са малки, общностите по-малко сплотени и околната ни среда в опасност. Затова, повече от всякога, ние се нуждаем от вашата подкрепа за да можем да направим промени за по-добро бъдеще чрез нашите проекти. Тази година предложенията на общината за теми са зелено и устойчиво развитие, намаляване на бедността и самотата и изкуство и култура.

Каква е нашата роля във всичко това?

Сапиент е проектно ориентиран социален бизнес във вашият квартал, който чрез проекти в различни сфери се стреми да постигне устойчиво развитие. Ние сме вдъхновен и ентусиазиран екип сплотен от желание за по-добро бъдеще. Първата ни задача е да ви информираме за нашите споделени трудности.

Вашият глас ще ни позволи дa финансираме организирането на нашата Изложба 888. Тази изложба представя изкуството на талантливи творци на тема устойчиво развитие, която вече беше успешно осъществена за пръв път миналата година. Искаме да я организираме отново, този път по-голяма, по-добра и по-интересна. Помогнете ни, а ние ще ви оставим без дъх!

Всички жители могат да гласуват за идеи, които биха искали да бъдат осъществени в техния район от 12.00ч на 16ти ноември 2020 до 12.00ч на 14ти декември. Ще получите (или може би вече сте получили) писмо от градска област Амстердам Запад (Amsterdam West stadsdeel) с информацията нужна Ви за да гласувате. Не пропускайте възможността да изберете за Вашия квартал.

Разчитаме на вас!

 

Wil je meer weten over het project West Begroot (West Budgets) van Amsterdam West?

Inwoners van Amsterdam West, we hebben jullie nodig! U kunt zelf bepalen hoe 300.000 euro wordt geïnvesteerd in Amsterdam West.

Stadsdeel Ams’ West vindt het belangrijk dat haar bewoners meedenken in de keuze voor plannen die door de gemeente worden gesponsord. Omdat jullie weten wat je buurt en omgeving echt nodig hebben.

 

Dankzij West Budgets konden de bewoners van Westerpark, Bos & Lommer, Oud-West en De Baarsjes hun plannen opsturen die de leefbaarheid in hun en jouw buurt zouden kunnen verbeteren.

 

Dit stemproces is erg belangrijk; het oefent onze democratische rechten uit om ons eigen belastinggeld te besteden. Vooral tegenwoordig, wanneer de budgetten krap zijn, gemeenschappen minder verbonden zijn en ons milieu in gevaar is. Daarom hebben we u meer dan ooit nodig om de projecten te steunen die de nodige veranderingen kunnen aanbrengen voor een betere toekomst voor ons allemaal.

De suggesties van de stad voor de projectonderwerpen van dit jaar zijn: Green & Sustainability, Poverty & Loneliness Reduction, en Arts & Culture

 

Dus hoe passen wij hierin?

Sapient is een projectgerichte sociale onderneming, gelokaliseerd in uw buurt, die duurzame ontwikkelingsdoelen aanpakt via verschillende projecten. We zijn een team van enthousiaste en geïnspireerde individuen met een gezamenlijke passie voor het creëren van een betere toekomst. De eerste stap om dit te doen is bewustwording creëren voor de problemen waarmee we momenteel worden geconfronteerd.

 

Met uw stem kunnen wij het nodige budget ontvangen om de 888-tentoonstelling te organiseren. Deze tentoonstelling, waar een paar geweldige kunstenaars hun kunstwerken presenteren over duurzaamheidskwesties, werd vorig jaar al eens met succes georganiseerd. Wij willen het opnieuw doen, groter, beter en nog indrukwekkender. Laat ons je verbazen!

 

Alle bewoners kunnen van 16 november 2020 12.00 uur tot 14 december 2020 12.00 uur stemmen op de ideeën die ze graag in hun buurt tot leven willen zien komen. Je zal (of hebt) een mail van stadsdeel Amsterdam West ontvangen met alle informatie die nodig is om uw stem uit te brengen.

Mis deze kans niet om voor uw buurt te beslissen.

Onderneem nu actie!!!

 

Vous souhaitez en apprendre plus sur le projet West Begroot d’Amsterdam Ouest ?

Les habitants d’Amsterdam Ouest ont besoin de vous pour décider de la répartition d’un investissement de 300 000€ dans le secteur ! 

Car ses habitants forment le cœur du quartier, la municipalité sait qu’il est important qu’ils prennent part aux décisions le concernant.

Grâce à West Budgets, les habitants de Westerpark, Bos & Loomer, Oud-West et De Baarsjes ont pu partager leurs idées pour améliorer la qualité de vie dans leur quartier, et le vôtre. 

 

Le processus de vote est très important; il nous permet d’exercer nos droits démocratiques, en choisissant où sont redistribuées nos propres taxes. En ce moment, alors que les budgets sont de plus en plus serrés, les communautés de plus en plus divisées, et notre environnement en danger, nous avons besoin de vous pour soutenir les projets visant à agir pour un meilleur futur collectif. 

Cette année, les thèmes suggérés par la ville sont Énergie Verte & Développement Durable, Lutte contre la Pauvreté & la Solitude, et Arts & Culture.

 

Alors comment nous inscrivons-nous dans ce contexte ? 

Sapient est une entreprise sociale orientée projets, implantée dans votre quartier, abordant le développement durable au travers de différents projets. Nous sommes une équipe enthousiaste et investie ayant pour passion commune la création d’un futur meilleur. Pour cela, nous travaillons à sensibiliser le plus grand nombre aux dangers environnementaux auxquels nous faisons face actuellement. 

 

Votre vote nous permettrait également de recevoir le budget nécessaire afin d’organiser l’Exposition 888. D’un grand succès l’année dernière, cette exposition rassemble des travaux artistiques variés sur le thème de la durabilité. Nous aimerions l’organiser de nouveau, cette fois plus grande et fascinante. Nous avons besoin de vous pour vous épater !

 

Tous les habitants peuvent voter pour les idées qu’ils aimeraient concrétiser dès le 12 Novembre 2020, 12h, jusqu'au 14 Décembre 2020, 12h. Si ce n’est pas déjà le cas, vous recevrez un mail de l'arrondissement d’Amsterdam West contenant toutes les informations requises à la prise en compte de votre vote. Ne manquez pas l'opportunité de faire vivre votre quartier. Agissez maintenant !!!

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το West Begroot (West Budgests) πρότζεκτ στο Amsterdam West?

Κάτοικοι του δυτικού Άμστερνταμ, σας χρειαζόμαστε! Μπορείτε να αποφασίσετε πώς θα επενδυθούν 300.000€ στη περιοχή σας.

 Η κοινότητα του δυτικού Άμστερνταμ πιστεύει πως είναι σημαντικό οι κάτοικοί της να παίρνουν μέρος στα σχέδια που χρηματοδοτούνται από τη κοινότητα επειδή εσείς γνωρίζετε τι πραγματικά χρειάζεται η συνοικία σας και η γύρω περιοχή. Χάρη στο West Budgets, οι κάτοικοι του Westerpark, Bos & Lommer, Oud-West και De Baarsjes είχαν τη δυνατότητα να αποστείλουν τις προτάσεις τους για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στη δική τους, καθώς και στη δική σας συνοικία.

 Η ψηφοφορία είναι πολύ σημαντική, είναι μια ευκαιρία να ασκήσουμε τα δημοκρατικά μας δικαιώματα. Ειδικά στη σύγχρονη εποχή, όπου οι προϋπολογισμοί για έργα είναι πενιχροί, όπου οι κοινότητες είναι αποξενωμένες μεταξύ τους και το περιβάλλον μας υπό απειλή. Γι'αυτό, τώρα περισσότερο από ποτέ, σας χρειαζόμαστε για να υποστηρίξετε τα πρότζεκτ που θα πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές που χρειάζονται για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Οι προτάσεις του δήμου για τα φετινά πρότζεκτ είναι: Πράσινο και ενέργεια, Φτώχεια και καταπολέμηση της μοναξιάς και οι τέχνες και ο πολιτισμός.

 Πως σχετιζόμαστε εμείς με τη διαδικασία αυτή;

 H Sapient είναι μια κοινωνική επιχείρηση με έδρα τη περιοχή σας με ενεργά πρότζεκτ με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαστε μια ομάδα ενθουσιωδών και προσηλωμένων ατόμων με κοινό πάθος τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό, το πρώτο μας βήμα είναι η ευαισθητοποίηση πάνω στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Η ψήφος σας θα μας επιτρέψει να λάβουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για να διοργανώσουμε το "Exhibition 888". Η έκθεση αυτή, όπου ταλαντούχοι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα έργα τους, τα οποία διευθετούν ζητήματα βιωσιμότητας, οργανώθηκε και πέρυσι με μεγάλη επιτυχία. Θέλουμε να το ξανακάνουμε, αλλά αυτή τη και με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βοηθήστε μας να σας εκπλήξουμε!

 Όλοι οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ποια ιδέα θα ήθελαν να γίνει πραγματικότητα στη περιοχή τους από τις 16 Νοεμβρίου 12:00 μμ έως τις 14 Δεκεμβρίου 12:00 μμ. Θα λάβετε (ή έχετε ήδη λάβει) mail από το Amsterdam West με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη ψήφο σας. Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία να αποφασίσετε για τον τόπο σας. Αναλάβετε δράση τώρα!

 

क्या आप 'एम्स्टर्डम वेस्ट' के West Begroot (वेस्ट बजट) प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानना चाहते हैं?

'एम्स्टर्डम  वेस्ट' के निवासियों,  हमें आप की जरूरत है! आप तय कर सकते हैं कि एम्स्टर्डम वेस्ट में € 300,000  का निवेश कैसे किया जाएगा।

District Amsterdam West को लगता है कि नगरपालिका द्वारा प्रायोजित योजनाओं को चुनने के लिए उसके निवासियों को भाग लेना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके इलाखा और परिवेश को वास्तव में क्या चाहिए।

 

वेस्ट बजट के  कारण,  Westerpark, Bos en Lommer, Oude-West और De Baarsjes के निवासी अपने अपने योजनाओं को भेजने में सफल थे,  जिससे आपके  इलाखे की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

यह मतदान प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है; यह हमारे अपने करों के पैसे खर्च करने के लिए हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करता है। खासकर इन दिनों, जब बजट सख्त होते हैं, तो समुदाय कम जुड़े होते हैं, और हमारा पर्यावरण खतरे में पड़ जाता है। इसलिए, पहले से कहीं अधिक, हमें उन परियोजनाओं का समर्थन करने की आवश्यकता है, जो हम सभी के लिए बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं।

इस वर्ष के परियोजना विषयों -  'ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी', 'गरीबी और अकेलेपन में कमी', और 'कला और संस्कृति' हैं

 

तो हम इसमें कैसे फिट होते हैं?

Sapient एक परियोजना उन्मुख सामाजिक व्यवसाय है, जो आपके पड़ोस में स्थानीय है, विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों से निपटता है। हम बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक सामान्य जुनून के साथ उत्साही और प्रेरित व्यक्तियों की टीम हैं। ऐसा करने के लिए पहला कदम उन मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करना है जो हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं।

 

आपका वोट हमें 888 प्रदर्शनी(exhibition) के आयोजन के लिए आवश्यक बजट प्राप्त करने की अनुमति देगा। यह प्रदर्शनी, जहां कुछ अद्भुत कलाकार स्थिरता मुद्दों को संबोधित करते हुए अपनी कलाकृतियों को पेश करते हैं, पिछले साल एक बार पहले ही सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। हम इसे फिर से करना चाहते हैं, बड़ा, बेहतर और भी पेचीदा। 

16 नवंबर 2020 के 12:00 बजे से 14 दिसंबर 2020 दोपहर 12:00 बजे तक आप वोट कर सकते हैं।आपको मतदान करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी के साथ नगरपालिका (Amsterdam West Stadsdeel) से एक पत्र(mail) मिलेगा।  सभी निवासी उन विचारों पर मतदान कर सकते हैं जिन्हें वे अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में देखना चाहते हैं। 

अपने इलाखे के लिए निर्णय लेने का यह मौका न चूकें।

अब कार्रवाई करें !!!

 

Vuoi saperne di più sul progetto West Begroot (West Budgets) di Amsterdam Ovest?

Residenti ad Amsterdam Ovest, abbiamo bisogno di voi! Puoi decidere come investire 300.000 euro ad Amsterdam Ovest.

Il distretto di Ams 'West ritiene che sia importante che i suoi residenti prendano parte alla scelta dei piani sponsorizzati dal comune. Perché tu sai di cosa ha veramente bisogno il tuo quartiere e dintorni.

Grazie a West Budgets, i residenti di Westerpark, Bos & Lommer, Oud-West e De Baarsjes sono stati in grado di inviare i loro progetti che potrebbero migliorare la qualità della vita nel loro e nel vostro quartiere.

 

Questo processo di voto è molto importante; esercita i nostri diritti democratici di spendere i soldi delle nostre tasse. Soprattutto in questi giorni, quando i budget sono più limitati, le comunità sono meno connesse e il nostro ambiente è in pericolo. Pertanto, più che mai, abbiamo bisogno di te per sostenere i progetti che possono apportare i cambiamenti necessari per un futuro migliore per tutti noi.

I suggerimenti della città per i temi del progetto di quest'anno sono verde e sostenibilità, riduzione della povertà e della solitudine e arte e cultura

 

Allora come ci adattiamo a questo?

Sapient è un'azienda sociale orientata al progetto, localizzata nel tuo quartiere, che affronta obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso diversi progetti. Siamo un team di persone entusiaste e ispirate con una passione comune per la creazione di un futuro migliore. Il primo passo per farlo è creare consapevolezza nei confronti dei problemi che stiamo affrontando attualmente.

 

Il tuo voto ci permetterebbe di ricevere il budget necessario per organizzare la Fiera 888. Questa mostra, in cui alcuni artisti straordinari presentano le loro opere d'arte affrontando questioni di sostenibilità, è già stata organizzata con successo una volta l'anno scorso. Vogliamo farlo di nuovo, più grande, migliore e ancora più intrigante. Aiutaci a farti impazzire!

 

Tutti i residenti possono votare le idee che vorrebbero vedere prendere vita nella loro zona dalle ore 12:00 del 16 novembre 2020 alle ore 12:00 del 14 dicembre 2020. Riceverai (o avrai ricevuto) una mail dallo stadio Amsterdam Ovest con tutte le informazioni necessarie per esprimere il tuo voto.

Non perdere questa occasione per decidere per il tuo quartiere.

Agisci adesso !!!

 

想知道更多關於West Begroot (West Budgets),位於阿姆斯特丹西區的案子的消息嗎?

阿姆斯特丹西區的居民看過來,我們需要你!你有機會決定300,000歐元如何投資於此區域!

阿姆斯特丹西區的市府認為讓此地居民參與政府於投資開發的決策過程十分重要,尤其居民對於自己所住的地方最為熟悉,也最了解這個地區的重要議題。因此,市府決定讓阿姆斯特丹西區居民參與決策過程。

首先,感謝West Budgets、Westerpark, Bos & Lommer的居民、Oud-West與De Baarsjes 加入計畫的提案。

這次的投票活動極為重要!投票是民主制度中,民眾有權利決定納稅錢可以如何運用。近幾年來,當預算更加緊縮、居民的聯繫減少、我們身處的環境污染更加嚴重。因此,現在更需要您的參與並支持我們的計畫讓我們能共同創造更好的未來。

今年,市府建議的主題為:綠能與永續發展、去除貧窮與孤單、以及藝術與文化。

那我們如何跟主題相應呢?

Sapient是個以案子為主的社會企業,專注於在地化的經營,並透過各式各樣的案例促進永續發展。我們的團隊成員主要來自各樣背景卻有相同的目標:打造一個更美好的世界!而第一步便是喚醒大眾的對於環境的認知與意識,並且了解我們身邊的議題。

您的選票與支持能夠讓我們擁有必要的資金來籌措888展覽。在這個展覽中,我們會呈現藝術家的作品,他們透過藝術來喚醒大眾對永續發展的認識。去年,我們成功的籌辦888展覽。今年,我們希望讓888展覽可以更有趣、更盛大與更有品質!您的支持可以讓888展覽驚豔!

所有的居民能夠於今年11月16日12點至12月14日12點前往投票並選擇所支持的個案。您將會從阿姆斯特丹市府收到相關投票訊息,別錯過此次投票與社會參與的機會!

 

加入行動吧!

 

Vil du lære mer om West Begroot (West Budgets) -prosjektet i Amsterdam West?

Innbyggere i Amsterdam vest, vi trenger deg! Du kan bestemme hvordan 300.000 euro skal investeres i Amsterdam West.

District Ams’ Synes det er viktig at innbyggerne deltar i valget om hva som skal bli sponset av bydelen. Du selv vet best hva nabolaget og omgivelsene dine trenger best.

 

Takket være West Budgets var innbyggerne i Westerpark, Bos & Lommer, Oud-West og De Baarsjes i stand til å sende planene sine som kunne forbedre livskvaliteten i deres og ditt nabolag.

 

Denne stemmeprosessen er veldig viktig; det utøver våre demokratiske rettigheter til å bruke våre egne skattepenger. Spesielt i disse dager, når budsjettene er strammere, er samfunnene mindre koblet sammen, og miljøet vårt er i fare. Derfor trenger vi mer enn noen gang deg til å støtte prosjektene som kan gjøre de nødvendige endringene for å bygge en bedre framtid for oss alle.

Byens forslag til årets prosjektemner er grønn og bærekraft, reduksjon av fattigdom og ensomhet og kunst og kultur.

 

Hvordan passer vi inn i dette?

Sapient er en prosjektorientert sosial forening, lokalisert i nabolaget ditt! Vi takler bærekraftige utviklingsmål gjennom forskjellige prosjekter. Vi er et team av entusiastiske og inspirerte personer med en felles lidenskap for å skape en bedre fremtid. VI mener første trinnet for å gjøre det på er å skape bevissthet rundt problemene som for øyeblikket vi alle står overfor.

 

Med din stemme vil du tillate oss å motta det nødvendige budsjettet for å organisere vår 888-utstilling. I denne utstillingen, presenterer noen fantastiske kunstnere sine kunstverk visualiserer berekraftige problemer. 888 Var allerede en vellykket utstilling i fjor, og nå vil vi gjøre det igjen, større, bedre og enda mer spennende. Hjelp oss å vise deg noe fantastisk!

 

Alle innbyggere kan stemme på prosjektene de ønsker å støtte fra kl. 16.00 den 16. november 2020 til klokken 14. desember 2020. Du vil motta (eller har mottatt) en e-post fra Amsterdam West stadsdeel med all informasjonen som kreves for å avgi din stemme.

Ikke gå glipp av denne muligheten til å stemme på noe for ditt nabolag.

Gjør en forskjell !!! 

 

Queres saber mais acerca do projeto West Begroot de Amsterdam West? Residentes de Amsterdam West, precisamos de vocês! Vocês irão decidir como é que 300,000€ serão investidos em Amsterdam West.

O distrito de Amsterdam West considera que é importante que os seus residentes participem na escolha dos projetos que serão patrocinados pelo município. Porque só vocês sabem o que é que o vosso bairro e vizinhança realmente precisam.

Graças ao West Begroot, os residentes de Westerpark, Bos & Lommer, Oud-West e De Baarsjes tiveram a possibilidade de submeter os seus planos que poderão melhorar a qualidade de vida nas suas vizinhanças.

 

Este processo de votação é muito importante uma vez que exercita os direitos democráticos no que diz respeito à forma como o dinheiro dos nossos impostos é aplicado. Hoje em dia, quando os orçamentos são limitados, as comunidades tornam-se menos unidas, pondo em perigo o ambiente. Assim, mais do que nunca, precisamos de todo o vosso suporte em projetos que têm potencial para fazer as mudanças necessárias na direção de um futuro melhor para todos nós. As sugestões da cidade para os tópicos dos projetos deste ano são Ambientalismo & Sustentabilidade, Pobreza & Redução de Solidão e Arte & Cultura.

 

Qual é o nosso papel?

Localizada na nossa vizinhança, Sapient é uma empresa social envolvida em vários projetos relacionados com o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Somos uma equipa entusiasmada e inspirada com uma paixão em comum: criar um futuro melhor. O primeiro passo para isso é então consciencializar a sociedade acerca dos problemas que enfrentamos atualmente.

 

O teu voto será decisivo para que tenhamos a oportunidade de receber o orçamento necessário à organização do evento 888 Exhibition. Esta exposição, onde fantásticos artistas apresentam as suas obras de arte relacionadas com problemas de sustentabilidade, já ocorreu com sucesso o ano passado. Pretendemos repetir este ano novamente: maior, melhor e ainda mais intrigante! Ajuda-nos para que possamos surpreender-te!

 

Todos os residentes poderão votar nas ideias que gostariam de ver concretizadas na sua zona, a partir das 12h00 de 16 de novembro de 2020  até às 12h00 de 14 de dezembro de 2020. Um e-mail do distrito de Amsterdam West será enviado com todas as informações necessárias para a votação.

Não percas a oportunidade de tomar uma decisão pela tua vizinhança. Participa agora!!!

 

Амстердама (West) под названием "Западный бюджет", или "West Begroot"?

Мы ищем резидентов Амстердама West! Вы сами сможете выбрать, куда инвестировать 300.000 евро в своем районе.

 

Важно, чтобы сами жители Амстердама West принимали участие в выборе плана, спонсируемого муниципалитетом, потому что именно они знают, в чем действительно нуждается их место проживания.

Благодаря "Западному бюджету" резиденты других частей города, таких как Westerpark, Bos & Lommer, Oud-West и De Baarsjes уже смогли прислать свои планы по улучшению качества жизни.

 

Процесс голосования крайне важен, он позволяет осуществить демократические права на использование денег из налоговых поступлений. Особенно это актуально в настоящее время, в период необходимости социальной дистанции, сокращения бюджетов, и когда окружающая среда находится под угрозой. Поэтому, мы как никогда нуждаемся в том, чтобы Вы поддержали наши проекты. Это внесет положительные изменения в наше общее будущее. В этом году рекомендованными темами проектов являются «Зеленая экономика и экологическая устойчивость», «Бедность и одиночество» и «Искусство и культура».

 

Так как мы в это вписываемся?

Sapient - это расположенный в Амстердаме социальный бизнес, достигающий целей устойчивого развития посредством различных проектов. Мы – это команда увлеченных и вдохновленных людей, объединенных общей целью – созданием лучшего будущего. И первым шагом для этого является повышение осведомленности по отношению к существующим проблемам.

 

Ваш голос позволит нам получить необходимый бюджет для организации выставки «888». Данная выставка, на которой талантливые художники представляют свои работы, посвященные вопросам устойчивого развития, уже была успешно проведена в прошлом году. В этот раз мы хотим сделать ее больше, лучше и более интригующей. 

Помогите нам удивить вас!

 

Все жители могут голосовать за идею, которую они хотят осуществить в своих окрестностях, 16 ноября с 12 часов дня 2020 до 12 часов дня 14 декабря. Вы получите (или уже получили) письмо от Amsterdam West stadsdeel со всей необходимой информацией, чтобы отдать свой голос.

Не упустите возможность принять решение за свой район.

Давайте действовать прямо сейчас!

 

¿Quieres aprender más acerca del proyecto West Begroot (West Budgets) en Amsterdam? Residentes de Amsterdam West, los necesitamos! Pueden decidir cómo invertir 300,000 euros en Amsterdam West.

 

El distrito de Amsterdam West considera importante que sus residentes sean proactivos en escoger planes patrocinados por la municipalidad porque ellos conocen sus entornos y vecindarios, y tienen una idea de lo que realmente necesitan.

 

Gracias a West Budgets, los residentes de Westerpark, Bos & Lommer, Oud-West y De Baarsjes tuvieron la oportunidad de mandar sus propuestas de planes con potencial de mejorar la calidad de vida en sus propios barrios, y en los de los demás.

 

El proceso de votación es muy importante ya que pone en función nuestros derechos democráticos - tenemos la autoridad de decidir cómo se gasta el dinero de nuestros propios impuestos; sobretodo durante estos momentos - cuando los presupuestos son más cerrados, las comunidades menos conectadas y el medio ambiente está en peligro. Más que nunca, te necesitamos para apoyar los proyectos que harán los cambios necesarios para un futuro mejor para todos. Los temas que propone la ciudad para los proyectos de este año son Sustentabilidad, Pobreza y la Reducción de la Soledad, y Arte y Cultura.

 

¿Cómo cabemos dentro de esto?

Sapient es un negocio social que ejerce por proyectos localizados en tu vecindad que intenta realizar los Metas de Desarrollo Sustentable a través de diferentes proyectos. Somos un equipo de individuos entusiastas con una pasión en común por crear un futuro mejor. El primer paso para realizarlo es generar conciencia hacia los problemas que enfrentamos.

 

Tu voto puede permitir que recibamos el presupuesto necesario para organizar la Exhibición 888. Esta exhibición acoge el trabajo de varios artistas enfocado en la sustentabilidad. Esta exhibición ha sido organizada el año pasado, y estamos emocionados por remontarla este año; mejorada y todavía más interesante.  Les va sorprender!

 

Todos los residentes pueden votar sobre las ideas que les gustarían ver en sus barrios desde las 12:00 pm el 16 de Noviembre, 2010 hasta las 12:00 pm del 14 de Diciembre. Van a recibir (o quizás ya han recibido) un email del Amsterdam West Stadsdeel con toda la información requerida para hacer valer su voto. No pierdan la oportunidad de decidir para su comunidad. Tomen acción!

 

Batı Amsterdam’ın West Begroot (Batı Bütçesi) projesini daha fazla mı öğrenmek istiyorsunuz?

Batı Amsterdam sakinleri, size ihtiyacımız var! 300,000 euro’nun nasıl değerlendirileceğine siz karar verebilirsiniz. 

 

Batı Amsterdam bölgesi (District Ams’ West) belediye tarafından desteklenen planların seçiminde sakinlerinin yer almasının önemli olduğunu düşünüyor çünkü mahallenizin ve çevrenizin neye ihtiyacı olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. 

 

West Budgets sayesinde Westerpark, Bos & Lommer, Oud-West ve De Baarsjes sakinleri  mahallenizdeki yaşam kalitesini iyileştirebilecek planlar sundular. 

 

Bu oylama süreci çok önemli çünkü ödediğimiz verginin nasıl harcanacağını seçerek demokratik hakkımızı kullanmamızı sağlar. Özellikle bütçelerin dar olduğu, toplulukların daha az bağlantılı olduğu ve çevremizin tehlikede olduğu bu günlerde... Bu nedenle daha iyi bir gelecek için gerekli değişiklikleri yapabilecek projeleri her zamankinden daha fazla desteklemenize ihtiyacımız var. Şehrin bu yılki proje konuları için önerileri Yeşil ve Sürdürülebilirlik, Yoksulluk ve Yalnızlığı Azaltma, Sanat ve Kültür'dür.

 

Peki biz buna nasıl uyuyoruz? 

Sapient, bölgenizde kurulmuş, farklı projelerle sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ele alan proje odaklı bir sosyal işletmedir. Daha iyi bir gelecek yaratmak için ortak bir tutkuya sahip, hevesli ve yaratıcı bireylerden oluşan bir ekibiz. Daha iyi bir gelecek yaratmanın ilk adımının şu anda karşı karşıya olduğumuz sorunlara karşı farkındalık yaratmak olduğuna inanıyoruz.

 

Oyunuz, 888 Sergisini düzenlemek için gerekli bütçeyi almamızı sağlayabilir. Sürdürülebilirlik konularını ele alan harika sanatçıların eserlerini sergilediği bu sergi, geçtiğimiz yıl başarılı bir şekilde düzenlendi. Bunu yeniden yapmak istiyoruz, daha büyük, daha iyi ve daha da ilgi çekici. 

 

Tüm sakinler, 16 Kasım 2020 saat 12:00'den 14 Aralık 2020 saat 12:00'ye kadar kendi bölgelerinde gerçekleşmesini istedikleri fikirlere oy verebilirler. Amsterdam West stadsdeel'den oyunuzu kullanmak için gereken tüm bilgilerin bulunduğu bir posta alacaksınız (veya aldınız). Mahalleniz için karar verme fırsatını kaçırmayın. 

Şimdi harekete geçin!!!

 

Ṣe o fẹ lati ni’mọ siwaju sii nipa iṣẹ akanṣe West Begroot (West Budgets) ti Amsterdam West?

Awọn olugbe Amsterdam West, a nilo rẹ! O le pinnu bii 300,000 awọn owo ilẹ yuroopu yoo ṣe ni idoko-owo ni Amsterdam West.

Agbegbe Ams 'West ro pe o ṣe pataki fun awọn olugbe rẹ lati kopa ninu yiyan awọn ero eyiti agbegbe naa ṣe atilẹyin fun. Nitori o mọ ohun ti adugbo ati agbegbe rẹ nilo gan.

Ṣeun si Awọn Isuna Iwọ-oorun, awọn olugbe ti Westerpark, Bos ati Lommer, Oud-West ati De Baarsjes ni anfani lati firanṣẹ awọn ero wọn eyiti o le mu didara igbesi aye wa ni agbegbe wọn ati adugbo rẹ.

 

Ilana idibo yii ṣe pataki pupọ; o lo awọn ẹtọ tiwantiwa wa lati lo owo ti owo-ori ti ara wa. Paapa ni awọn ọjọ wọnyi, nigbati awọn eto-inawo ba nira, awọn agbegbe ko ni asopọ mọ, ati pe ayika wa wa ninu ewu. Nitorinaa, diẹ sii ju igbagbogbo lọ, a nilo ki o ṣe atilẹyin fun awọn iṣẹ akanṣe eyiti o le ṣe awọn ayipada to ṣe pataki si ọjọ iwaju ti o dara julọ fun gbogbo wa.

Awọn imọran ilu fun awọn akọle iṣẹ akanṣe ti ọdun yii jẹ alawọ ewe & Iduroṣinṣin, Idinku Osi & Iduro, ati Arts & Culture

 

Nitorinaa bawo ni a ṣe le baamu si eyi?

Sapient jẹ iṣowo ti iṣalaye iṣẹ akanṣe, ti agbegbe ni adugbo rẹ, koju awọn ibi-afẹde idagbasoke alagbero nipasẹ awọn iṣẹ oriṣiriṣi. A jẹ ẹgbẹ ti o ni itara ati awọn ẹni-kọọkan ti o ni iwuri pẹlu ifẹ ti o wọpọ fun ṣiṣẹda ọjọ iwaju ti o dara julọ. Igbesẹ akọkọ lati ṣe bẹ ni lati ṣẹda imoye si awọn ọran ti a nkọju si lọwọlọwọ.

 

Idibo rẹ yoo gba wa laaye lati gba isuna ti o yẹ lati ṣeto Apejọ 888. Afihan yii, nibiti awọn oṣere iyalẹnu diẹ ṣe gbekalẹ awọn iṣẹ ọna wọn ti n ṣalaye awọn ọran iduroṣinṣin, ti ṣeto tẹlẹ ni aṣeyọri lẹẹkan ni ọdun to kọja. A fẹ tun ṣe, tobi, dara julọ ati paapaa iditẹ diẹ sii. Ran wa lọwọ lati fẹ inu rẹ!

 

Gbogbo awọn olugbe le dibo lori awọn imọran ti wọn yoo fẹ lati rii wa si igbesi aye ni agbegbe wọn lati 12:00 pm ti 16 Kọkànlá Oṣù 2020 si 12:00 pm ti 14 Oṣù Kejìlá 2020. Iwọ yoo gba (tabi ti gba) meeli lati Amsterdam West stadsdeel pẹlu gbogbo alaye ti o nilo lati dibo rẹ.

Maṣe padanu aye yii lati pinnu fun adugbo rẹ.

Ṣe igbese bayi !!!